Đại học – đi thi

Thi xong khối A rồi. Có chút gì đó thiêu thiếu, hình như đã đánh mất một cái gì đó. Làm bài không được tốt lắm, thấy thất vọng về bản thân một cách kinh khủng. Thất vọng và rồi lại cố gắng hi vọng để mong chờ một cái gì đó tươi sáng hơn trong cuộc đời. Chẳng biết nữa.Tự dưng thấy mình kém cỏi quá. Làm sao đây trong khi bọn bạn thì làm bài như chó điền còn mình thì chỉ biết hi vọng và hi vọng là sẽ không bị thất vọng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: