Ngày thầy cô

Năm nay 20/11 đến vội hay sao ý. Chẳng có thời gian í ới rủ rê, chỉ kịp ok với lớp trưởng cấp 2 đến nhà cô hôm qua rồi vội vàng qua nhà thầy sau trân bóng đá hôm nay. Có khi vì lớn rồi, nhiều người cần quan tâm, nhiều việc cần lo... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: