Tối nay Madein12 à???

Tối nay là Madein12 à??? 1 năm rồi... nhanh quá... cái tầm này năm ngoái còn đang lưỡng lữ không biết nên mặc gì đi Madein12... xấu hổ quá... híc... 1 năm... sao nhanh thế... hình như cứ đến tầm này ai cũng hoài cổ thì phải... Cũng đú 1 tẹo... tự dưng ngồi nghĩ... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: