20++ và vẫn cứ băn khoăn

Nhiều khi tôi viết về một cái gì đó, viết một mạch, viết xong rảnh rỗi ngồi đọc lại những entry xưa cũ, tôi chợt giật mình vì những thứ mình viết vừa xong sao có những băn khoăn giống ngày xa xưa thế. Có những băn khoăn mà tôi, dù đã 20++ vẫn chưa... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: