Entry for September 27, 2007

Quái thai hôm qua vừa mới post bài mới mà hôm nay đã chẳng thấy đâu. Lộn hết cả ruột. Thôi đành tự sướng và để những người cùng ngày sinh tự sướng với mình vậy. He... he... Happy birthday muộn to me.:) Chòm sao Libra được coi là thứ cán cân mà với nó,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: