Christmas

Mọi năm thời điểm này có thấy rộn rịp mấy đâu nhỉ? Sao năm nay lại trông ngóng, lại mong chờ để rồi thất vọng thế không biết. Có lẽ do năm nay là năm đầu tiên có thể đi chơi vào dịp này, thế mà lại cô đơn chẳng có ai đi chơi cùng.... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: