#book – Gieo mầm trên sa mạc & Cuộc cách mạng một cọng rơm

Author: Masanobu Fukuoka English title: The One-Straw Revolution: An Introduction to Natural Farming & Sowing Seeds in the Desert: Natural Farming, Global Restoration, and Ultimate Food Security Bởi sự phát triển nhanh chóng của khoa học hiện đại, xu hướng sống lặng lẽ và nhìn thế giới như cõi tạm của người châu Á đang... Continue Reading →

#book – Khi loài cá biến mất

Author: Mark Kurlansky Original title: World Without Fish Quá dễ để quên đi rằng tự nhiên sẽ vận hành theo cách của nó. Chúng ta có thể nhận thấy sai lầm của mình và sửa chữa chúng, nhưng tự nhiên không phải lúc nào cũng chờ đợi ta sửa sai của con người. Thế giới tự... Continue Reading →

#book – Nào tối nay ăn gì, thế lưỡng nan của loài ăn tạp

Author: Michael Pollan Original title: The Omnivore's Dilemma: A Natural History Of Four Meals Như đôi khi người ta vẫn nói, nếu khám phá ra nông nghiệp là cú rơi đầu tiên của con người ra khỏi trạng thái tự nhiên, thì khám phá ra phân bón tổng hợp sau này chắc chắn là cú... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: