Người con gái hút thuốc

Về cơ bản, mình ghét thuốc lá dù là gái hay giai hút. Có hại mà, nên ghét. Nhưng có một điều mình phải công nhận, vào một vài thời điểm, đối với một vài người, trong một vài tấm ảnh, điếu thuốc và khói thuốc là một "phụ kiện" hoàn hảo mang lại cảm... Continue Reading →

Khi gái ế bị “nhạy cảm thái quá”

Haizz, tâm trạng của mình, một gái ế, dạo này vốn đã thất thường nhưng hình như cái chu kỳ của sự thất hường cũng thất thường theo. Cái tâm trang sin = -1 dạo này có cứ đeo đẳng mãi, chẳng lên được đến 0 chứ chưa nói gì đến 1. Dạo này công... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: