“Thư”

Gái ạ, Dạo gần đây tôi hay đọc được các bài viết kiểu "thư" nhà báo gửi con gái, thủ tướng gửi con trai, hay đại loại như thế, một dạng người có kinh nghiệm viết để truyền đạt lại cho người khác, cho con cháu đời sau. Tôi, giờ 25 tuổi chưa đủ trình viết... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: