Sắp hết hè…

thở dài... Buồn quá cơ... lại một mùa hè nữa trôi qua... Hè năm nay thế nào nhỉ? Một từ thôi: Vô dụng Một mùa hè vô dụng chẳng được cái tích sự gì ngoài chuyện đọc sách nhiều lên và bước chân ra khỏi nhà nhiều hơn vì phải đi đón em. Điểm lại... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: