Đại học – đi thi

Thi xong khối A rồi. Có chút gì đó thiêu thiếu, hình như đã đánh mất một cái gì đó. Làm bài không được tốt lắm, thấy thất vọng về bản thân một cách kinh khủng. Thất vọng và rồi lại cố gắng hi vọng để mong chờ một cái gì đó tươi sáng hơn... Continue Reading →

Đại học – nhận phòng thi, những ngày đầu tiên

Thật chắc chẳng có đứa nào như mình. Vừa đi nhận phòng thi đại học về. Khiếp, vừa vào trường đã gặp toàn hàng khủng. Mấy đứa học cấp 2 cùng hồi trước thi vào đây cũng nhiều. Nào thằng Long Loe, thằng Đu đu, rồi cả Hoàng Anh dê nữa. Hỏi thằng nào cũng... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: