Người con gái #1 – “Tôi đẹp”

Chưa từng nghĩ người đầu tiên của series này lại là một người con gái xa lạ nhưng trưa nay đọc status của chị thì chị chắc là một khởi đầu phù hợp cho - người con gái. Chị tên Huệ Hữu, nếu chỉ gọi Hữu không, nghe có vẻ không toát lên vẻ "nữ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: