Chuyến này đi…bão ào về

Hình như chưa có chuyến đi công tác nào của tôi mà mọi thứ về logistics lại diễn ra gấp gáp như chuyến này, 11h được lệnh đi, và 18h ra sân bay. Đang mùa cao điểm đến cái sự đặt vé thôi mà cũng lắm gian nan: "Ôi chị ơi hết vé rồi, còn... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: