#nhatkydiduong 05.04.18

1. "Chú chờ hết đèn đỏ đi, đèn đỏ đó 35 giây. Tôi tham gia giao thông tôi hiểu luật. Mà tôi đi đường không bao giờ vượt đèn đỏ. Đèn đỏ là dừng mẹ bên phải luôn. Đi đường là phải có văn hóa giao thông. Văn hóa giao thông là phải thế." -... Continue Reading →

Giao thông và cái sự bình đẳng

1. Chẳng là sáng nay đi làm, trong khi bị kẹt, đứng giữa 1 cái ngã tư không thể nhúc nhích lại thành ra có thời gian nhìn ngó mọi người. Một cô, cũng không còn trẻ trung gì lắm, đi SH, phi từ đường trên xuống, giữa ngã tư, mặc mọi người đều đang... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: