Vụn vặt (…)

Nỗi buồn từ đâu sinh ra nhỉ? Không biết nữa, chỉ cảm thấy rằng nỗi buồn nhiều khi là một sự kết hợp khó chịu của một chút khó thở, một chút thắt nhè nhẹ trong người, rồi một chút cảm giác quay cuồng. Nhưng có lẽ mạnh nhất của nỗi buồn là sự ám ảnh,... Continue Reading →

Tiếng thở dài, cái chép miệng

Không phải cái gì cũng cần và có thể nói ra thành lời. Tiếng thở dài và cái chép miệng của con người là một công cụ biểu hiện khác thay cho lời nói. Tiếng thở dài và cái chép miệng mang lại cho mình những cảm giác thật rõ ràng, và hơi buồn buồn... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: