Ngày lười

Đang đợt đi công tác, đợt đi công tác dài nhất từ trước đến h, 2 tuần. Kể ra nếu 2 tuần đó ở HCM thì chắc cũng chẳng đến nỗi vật vã, or 2 tuần đó không dính 3 ngày nghỉ liền tù tì thì mình cũng đỡ bấn. Ngày đầu tiên của kỳ... Continue Reading →

Viết cái này cho ai đó đang thiếu mắm thiếu muối…

Chà, lâu lâu lướt blog mới thấy một cái entry đọc mà khiến Anh cảm thấy đồng cảm... Đồng cảm vì sao? Vì mỗi khi lướt blog lúc nào cũng thấy mọi người đều vui vẻ, không vui về chuyện học hành cũng vui về chuyện yêu đương, không yêu đương thì cũng bóng đá... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: