Entry for thu Hà Nội

6h30' sáng, tự hỏi sao một đứa lười chảy thây như nó có thể dậy sớm và online vào cái h như thế này. Đơn giản cực kì, vì giờ này net đang rẻ, down điếc loạn luôn... Thế đấy, nó lúc nào cũng thế, đành hi sinh vài giấc mơ đẹp để tiết kiệm... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: