“Dự báo thời tiết… Hà Nội trời trở rét…”

Photo: Bet Hôm qua mưa... gió mùa đông bắc tràn về đuổi cái nóng mới chớm hè tháng tư đi mất... Mưa... to khủng khiếp... đã định không đến nhà con bé làm gia sư rồi nhưng lại tạnh, hì hụi dắt xe ra khỏi nhà... Vừa vào nhà nó, trời lại mưa, mưa lần... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: