Giờ trái đất

23/3/2013 Giờ trái đất năm nay hình như tổ chức sớm hơn 1 tuần so với ngày thứ 7 cuối cùng của tháng thì phải. So với cách đây 3 năm, facebook của mình đã xuất hiện nhiều cụm từ Giờ trái đất hơn trước. Hôm nay vô tình đọc phải stt của một bạn,... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: